Vi ser med stor optimism på arbetet med psykisk hälsa i Sverige i dag, skriver ordföranden för Psykiatrifonden och Psykologförbundet i Psykisk Hälsa, en bilaga till dagens SvD. Läs mer på nätet, klicka här


Posted
AuthorTatja Hirvikoski