År 2014 inkom sammanlagt 13 ansökningar om projektmedel till Psykiatrifonden. Styrelsen valde fem projekt baserat på bedömd kvalité och genomförbarhet. Anslagen delades ut vid Svenska Psykiatrikongressen 2015 i Göteborg. Läs mer om Psykiatrifondens forskningsmedel här

De fem stipendiaterna 2014 är:

·       Jonas Forsman “The molecular pharmacoepidemiology of suicidality”

·       Joel Jakobsson ”En neurokemisk stategi för att belysa betydelsen av inflammatoriska processer vid bipolär sjukdom”

·       Jessica Holmén Larsson ”Identifiering och kvantifiering av potentiella biomarkörer i cerebrospinalvätska vid AST och ADHD”

·       Pontus Plavén Sigray ”PET studie av dopamin D1-receptorn i relation till emotionellt och interpersonellt beteende – betydelse för psykopati?”

·       Sindre Rolstad ”Vad förorsakar kognitiv störning vid bipolärt syndrom"

Psykiatrifondens stipendiater (från vänster):  Jonas Forsman, Sindre Rolstad, Jessica Holmén Larsson och Joel Jakobsson. Ej med på bild: Pontus Plavén Sigray.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski