Psykiatrifondens stora pris för arbete mot fördomar 2015 har tilldelats till (H)järnkollambassdörerna. Hjärnkoll arbetar för förändring genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. (H)järnkollambassadörerna berättar om psykisk hälsa och ohälsa vid seminarier, föreläsningar och utbildningar och i media.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski