Efter beslut från Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting har Psykiatrifonden mottagit Lennart Färnmarks konstsamling i syfte att stärka psykiatrisk forskning. På bilden: Lena Flyckt (vice ordförande för Psykiatrifonden), Lennart Wetterberg (adjungerad styrelseledamot) och Martin Schalling (ordförande). Foto: insjö.

Foto: insjö

Posted
AuthorTatja Hirvikoski