Skollagen ger varje elev rätt till det stöd som hen behöver för att klara undervisningsmålen i skolan. Samtidigt anser sig fyra av fem lärare sakna tillräcklig kompetens för att ge elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), adekvata förutsättningar för sin skolgång. Detta skriver bl.a. Professor Sven Bölte som även är medlem i Psykiatrifondens vetenskapliga råd samt Ann-Kristin Sandberg, ordförande för Riskförbundet Attention och styrelseledamot i Psykiatrifonden, i en debattartikel i Aftonbladet.

Source: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamn...

Posted
AuthorTatja Hirvikoski