Den psykiska ohälsan fortsätter att öka. Samtidigt saknar många vårdcentraler kompetens för att ta hand personer som mår psykiskt dåligt. Gustavsbergs vårdcentral vill ändra på det och har startat ett nytt projekt. I Gustavsbergsmodellen undersöks hur olika behandlingsmetoder mot psykisk ohälsa fungerar inom primärvården, och nya behandlingar prövas ut. Hittills har 600 patienter deltagit och preliminära resultat visar på mycket goda effekter. Nu satsar regeringen fem miljoner kronor för att utveckla modellen så att fler kan omfattas. Läs vidare här

Source: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/3863520....

Posted
AuthorPauliina Ikonen