Det är viktigt att våga prata om psykisk ohälsa för att bryta fördomar, öka förståelse och hjälpa varandra. Alla känner vi någon som har psykiska besvär eller funktionsnedsättning. På psykiatrifondens sida - Berättelser om psykisk ohälsa hittar du människor som delar med sig sin historia.

Eleanor Longden insjuknade i Schizofreni under första året som student på universitetet.


Posted
AuthorPauliina Ikonen