Nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och risken att drabbas är högre för kvinnor än för män. Psykisk ohälsa bland unga, 16-24 år, har tredubblats de senaste 20 åren och självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15-44 år. Över 1 000 personer tar varje år sitt liv i Sverige, vilket är fyra gånger fler än som dör i trafiken. En mycket stark riskfaktor för självmord är depression. I Forska!Sveriges faktablad om psykisk ohälsa hittar du konkreta exempel på hur forskning inom området räddar liv och sparar pengar. Mer information hittar du här

 
Source: http://www.forskasverige.se/wp-content/upl...

Posted
AuthorPauliina Ikonen