Det har gått tjugo år sedan riksdagen år 1994 beslutade att avsluta den 130-åriga epok då att allvarligt psykiskt sjuka »vårdades« på institutioner som sinnessjukhus och mentalsjukhus. Följderna av beslutet har dock vållat stora problem och lidanden för många personer med schizofreni och liknande psykoser, och en ökad belastning för de anhöriga. Läs hela Läkartidningens debattartikel här

Source: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debat...

Posted
AuthorPauliina Ikonen