Det finns en stark koppling mellan ledaregenskaper och bipolär sjukdom. Särskilt tydligt är att friska syskon till personer med bipolär sjukdom oftare än andra får ledarpositioner. Exemplen finns inom många olika yrken, men ett område som utmärker sig är politiken. Så ser det åtminstone ut om man blickar bakåt några decennier, vilket en forskargrupp vid Karolinska Institutet gjort. Läs SvD  Nyheter här

Source: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/koppli...

Posted
AuthorPauliina Ikonen