Förekomst av hjärnans sjukdomar ökar. European brain council uppskattade den totala kostnaden för hjärnsjukdomar vara 798 miljarder euro i Europa 2010 och psykiska sjukdomar stod för största delen av kostnaden. Trots detta är psykiatrisk forskning kraftigt underfinansierad sett i förhållande till den psykiska sjuklighetens omfattning och samhällsekonomiska konsekvenser. Anslagen till psykiatrisk forskning motsvarar bara 0,1–0,2 procent av vad dessa sjukdomar kostar landet. Motsvarande anslag till exempelvis cancerforskning är 2 procent, alltså mellan tio och tjugo gånger högre. 

Hur mycket har psykisk ohälsa kostat i Europa under 2014 tills idag? Svaret på denna fråga och mer information om hjärnans år hittar du här

Information om hur du kan stödja psykiatrifonden hittar du här

Source: http://www.europeanbraincouncil.org/projec...

Posted
AuthorPauliina Ikonen