Tema kvällen - Bryt det sista tabut var välbesökt på Torekov Art Center. Maria Borelius berättade om sin bror som fick diagnosen schizofreni i sena tonåren och hur det påverkade hennes tankar kring psykisk sjukdom. Hon gav publiken också en insyn i den gamla och den rådande politiska synen och diskuterade kring förslag på vad som måste göras för att få fram en förändring inom synen på mental ohälsa. Lennart Färnmarks konst auktionerades ut och Psykiatrifonden fick flera nya stödjare. Tillammans är vi starka och kan skapa förändring! 

Maria Borelius, kvällens talare 

Maria Borelius, kvällens talare 

Konst ropades hem av; Susanne Carlzon och Åsa Blidegård som stödjer Psykiatrifonden

Konst ropades hem av; Susanne Carlzon och Åsa Blidegård som stödjer Psykiatrifonden

Patrik Bernstein, kvällens värd på Torekov Art Center

Patrik Bernstein, kvällens värd på Torekov Art Center

Konst ropades hem av Fredrik Thorstensson och Tommy Gustafsson som stödjer Psykiatrifonden

Konst ropades hem av Fredrik Thorstensson och Tommy Gustafsson som stödjer Psykiatrifonden


Posted
AuthorPauliina Ikonen