Dagens medicin i Almedalen 2014: Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige i dag. Vad krävs för att omsätta kunskap och satsningar till praktik? Hur ska patienter med psykisk sjukdom få tillgång till jämlik och evidensbaserad vård av samma höga kvalitet som personer med andra folksjukdomar som diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom? Lyssna på hur frågan diskuterades  i Almedalen här

Johan Hagberg, överläkare, affektiva sektionen S:t Görans sjukhus Norra Stockholms psykiatri.

Johan Hagberg, överläkare, affektiva sektionen S:t Görans sjukhus Norra Stockholms psykiatri.

 

Medverkande: Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister. Johan Hagberg, överläkare, affektiva sektionen S:t Görans sjukhus Norra Stockholms psykiatri. Anders Printz, samordnare PRIO-satsningen, socialdepartementet. Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting. Anders Åkesson, regionråd (MP), Region Skåne. Lena Nilsson, ordförande, IBIS. Christina Kennedy, moderator chefredaktör, Dagens Medicin.

Source: http://dagensmedicin.creo.tv/dagens-medici...

Posted
AuthorPauliina Ikonen