"Vi måste inse att det inte är kroppsliga sjukdomar som är vår största utmaning just nu utan psykiska. Vi måste som OECD säger göra stora satsningar tidiga insatser, på lindriga tillstånd, och på svåra tillstånd på samma gång. Då kommer vi bli tvungna att prioritera om. Hela samhället måste omfatta den insikten om vi ska få politiker och tjänstemän i kommun, landsting och staten att göra tillräckliga satsningar på området", skriver Ing-Marie Wieselgren från SKL i samordningsbloggen här 

Source: http://psykiatrisamordning.sklblogg.se/201...

Posted
AuthorPauliina Ikonen