Maria Borelius bror fick diagnosen schizofreni i sena tonåren. I boken Bryt det sista tabut - mental ohälsa ut ur garderoben, gör hon upp med egna och andras fördomar kring psykisk sjukdom. Läs intervjun med Maria Borelius i tidningen Vår Nya Vård & Omsorg sida 6 här

 
 
Source: http://www.nsd.se/opinion/sluta-blunda-for...

Posted
AuthorPauliina Ikonen