Alltför många chefer har låg kunskap om och problematiska attityder till psykisk ohälsa. Attityderna riskerar leda till att människor diskrimineras och att arbetsplatser står dåligt rustade för att förebygga och agera vid psykisk ohälsa. Kompetensen måste nu höjas kring en av vår tids största välfärdsutmaningar. Läs artikel i tidningen NSD opinion med Rickard Bracken, Projektledare på Hjärnkoll här

Source: http://www.nsd.se/opinion/sluta-blunda-for...

Posted
AuthorPauliina Ikonen