Svensk psykiatrisk forskning är kraftigt underfinansierad sett i förhållande till den psykiska sjuklighetens omfattning och samhällsekonomiska konsekvenser. Artikelförfattarna efterlyser en bred handlingsplan för att öka förståelsen för satsningar på området. Läs Läkartidningens hela debattartikel här 

Stöd Psykiatrifonden: Skicka ett SMS till 72970 och skriv PSYK följt av ett mellanslag och 50100 , 200  eller 500 beroende på vilket belopp du vill donera.

Source: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debat...

Posted
AuthorPauliina Ikonen