Antalet unga med psykiska sjukdomar som vårdas inom slutenvården har ökat med 30 procent sedan 2006. Trots stora ekonomiska satsningar för att motverka psykisk ohälsa larmar experter om ett växande samhällsproblem. Läs SvD:s artikel här 

FOTO: YVONNE ÅSELL

FOTO: YVONNE ÅSELL

 
Source: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/allt-fle...

Posted
AuthorPauliina Ikonen