Trafikförvaltningen i Stockholms län arbetar sedan två år tillbaka aktivt med att förhindra självmord i spårtrafiken. I fjol ingrep man i cirka 15 händelser som skulle kunnat vara initiativ till suicid. Säkerhetsdirektören Lars H Ericsson berättar hur vi alla behöver arbeta bort gamla myter och måste våga ingripa. Läkartidningen 2014-05-26. Läs hela artikeln här

Source: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Pati...

Posted
AuthorPauliina Ikonen