Nära hälften av personer med psykisk ohälsa upplever att de blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp i den somatiska sjukvården. Ungefär lika många anser sig ha blivit orättvist behandlade i psykiatrin. Det visar en ny studie. Läkartidningen, 2014-05-23. Läs hela artikeln här

Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll. Lena Flyckt, ordförande Svenska psykiatriska föreningen, vice-ordförande Psykiatrifonden. Foto: Kjell Persson

Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll. Lena Flyckt, ordförande Svenska psykiatriska föreningen, vice-ordförande Psykiatrifonden. Foto: Kjell Persson

 
Source: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyhe...

Posted
AuthorPauliina Ikonen