Regeringen har beslutat att Myndigheten för delaktighet i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ska bedriva ett riksomfattande program för att förändra individers och samhällets attityder till personer med psykisk ohälsa.
- Det är viktigt att bryta tabun kring psykisk ohälsa, om skamstämpeln ligger kvar kommer många personer inte våga söka hjälp när de behöver det, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Source: http://www.regeringen.se/sb/d/18070/a/2495...

Posted
AuthorTatja Hirvikoski