Det är snart jul och en tid när psykisk ohälsa kan vara extra påfrestande. Vi tror att arbetet mot stigma och för mer kunskap inom psykiatrin kommer att leda till större öppenhet och att fler människor får rätt vård.
I år har vi mer än fördubblat medlemskap och donationer till Psykiatrifonden - bidrag som gör skillnad! Ett varmt tack till alla som gett sitt stöd för Psykiatrifondens arbete under 2014. Under 2015 kommer vi att fortsätta med vårt arbete mot stigma och för mer kunskap inom psykiatrin, kanske med just din hjälp!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski