Ett högt och stigande antal personer i Sverige dör en narkotikarelaterad död i jämförelse med andra europeiska länder. Den nya regeringen måste nu ta frågan om beroendesjukdomarna på allvar, skriver tre debattörer från Karolinska Institutet respektive Kriminalvården.

Source: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nya-r...

Posted
AuthorTatja Hirvikoski