Den 9 oktober arrangerade Smer (Statens medicinsk-etiska råd) sin etikdag, i år med namnet ”ADHD – är vi på rätt väg?”. Vid seminariet diskuterades etiska frågor kring bland annat diagnostik och behandling, kriminalitet och missbruk, skola och uppväxt samt normalitet. Seminariet som hölls i Rosenbads konferenscenter var fullbokat och publiken deltog aktivt i diskussionerna. Webinspelning av etikdagen hittar du här

Source: http://www.media-server.com/m/p/nkbhfna7

Posted
AuthorTatja Hirvikoski