Psykiatrifonden - Fonden för Psykisk Hälsa invigde Psykisk Hälsa Huset på Almedalsveckan med sitt seminarium "Stress och sjukdom - vi kan använda skattebetalarnas pengar bättre!". Maria Larsson ordförande för fondens programutskottet modererade Överläkare Alexander Wilczek och Riksdagsledamot Bengt Elisasson kring frågan om hur det kan göras. Alexander inledde med att lyfta sina och professor Marie Åsbergs tankar kring hur ett förebyggande arbete kan läggas upp: baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet och utifrån både medarbetar- och chefsperspektiv samt samhällsnivå. Vetenskapligt underbyggda metoder behöver implementeras med ett långsiktigt perspektiv för att spara mänskligt lidande och bidra till ett starkare samhälle. De mångmiljarder som samhället skulle tjäna genom det förebyggande arbetet kan vi använda bättre. TIll exempel skulle en del av vinsten användas till ny forskning för att bättre hjälpa de individer som redan drabbats av utmattningssyndrom. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste anledningen till sjukskrivning och seminariet väckte också stort intresse med överfylld föreläsningssal som följd – tack alla som var där och deltog på seminariet!

Riksdagsledamot Bengt Elisasson och överläkare Alexander Wilczek diskuterar hur stressrelaterad sjukdom kan förebyggas. 

Riksdagsledamot Bengt Elisasson och överläkare Alexander Wilczek diskuterar hur stressrelaterad sjukdom kan förebyggas. 

Psykiatrifondens styrelseledamöter deltog även på flera andra seminarier under Almedalsveckan. Anki Sandberg medverkade bland annat vid ett seminarium, anordnat av Riksförbundet Attention, med utgångspunkt i barnombudsmannens årsrapport 2016 ”Respekt”. I rapporten beskrivs ett fåtal svenska förekomststudier som visar att barn med funktionsnedsättning har en cirka två gånger större risk att utsättas för fysisk misshandel eller mobbning än andra barn. Studier om utsattheten för sexuella övergrepp och utsatthet på nätet saknas. Seminariet lyfte fram både vikten av åtgärder samt behov av ytterligare kunskap.

Psykiatrifondens styrelseledamot Tatja Hirvikoski medverkade bland annat vid ett seminarium anordnat av föreningen Underbara ADHD och Min Stora Dag som handlade om hur teknik kan hjälpa individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På seminariet diskuterades teknikens möjligheter samt behov av evidensbasering och kvalitetssäkring av nya tekniska produkter.

Psykiatrifondens styrelseledamot Tatja Hirvikoski tillsammans med Georgios Karpathakis (Underbara ADHD), Elin Wallberg Walldenström, Anna Sjölund, samt Matilda Glaser (Min Stora Dag).

Psykiatrifondens styrelseledamot Tatja Hirvikoski tillsammans med Georgios Karpathakis (Underbara ADHD), Elin Wallberg Walldenström, Anna Sjölund, samt Matilda Glaser (Min Stora Dag).


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Psykiatrifonden deltar i Almedalen för att lyfta frågan om hur utmattningssyndrom kan förebyggas för att minska lidandet och samhällskostnaderna. Varmt välkommen att delta i seminariet där specialister och riksdagsledamot Bengt Eliasson diskuterar frågan om hur de vetenskapligt beprövade metoderna ska hjälpa fler. Dessutom diskuteras hur förebyggande åtgärder ska ingå i hälso- och sjukvården i ett långsiktigt perspektiv vilketbehövs oavsett vilket block som leder regeringen. Det är dags nu att sluta slänga skattepengar i sjön och låta människor lida i onödan och vi i Psykiatrifonden vill medverkar till förändring.

Plats: Almedalen 3/7 kl. 9:00, Kinbergs plats 8.

För mer information om seminariet se www.psykiskhalsahuset.nu


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Psykiatrifondens årsmöte äger rum i Stockholm. Se kallelse och årsmöteshandlingar nedan.

Datum och tid: Den 30 mars, kl. 16.30 - 17.30.

Lokal: MINDs lokaler, Wollmar Yxkullsgatan 14, 1 tr, Stockholm

Röstberättigade är ständiga medlemmar och medlemmar som har betalat avgiften för 2017.

 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Psykiatrifondens stora Fördomspris går till en person eller verksamhet som på ett betydande eller nyskapande sätt motverkat eller motverkar fördomar kring psykisk sjukdom, psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa i bredare bemärkelse. 

Man kan nominera personer eller verksamheter till Fördomspriset på Psykiatrifondens hemsida. För 2017 har nomineringen nu stängts och de nominerade till Fördomspris 2017 är:

1.      Christian Dahlström, frilansjournalist, författare och föreläsare, driver podden Sinnesjukt ”en person med egen erfarenhet som vänt situationen till något positivt och med forskning i fokus driver tesen att fördomar försvinner när vi får kunskap och när vi vågar träda fram och tala om psykisk ohälsa. Han gör detta oförtröttligt på sociala medier, i debatt, på föreläsningar och med sin bok på ett alltigenom seriöst sätt”.

2.      Mats Konradsson, medverkat i i bl.a. DN Insidan, Aftonbladet, Hemmets Veckotidning, och i TV-programmet Djävulsdansen ”har genom sitt mod och sin generositet givit den som drabbas av schizofreni en röst och ett ansikte. Fortfarande finns det så mycket fördomar och stigmatisering kring just denna sjukdom. När Mats så här går ut och möter människor bidrar just han med all sin egen erfarenhet av sjukdomen att motverka all den rädsla och alla de fördomar, som slår så hårt såväl mot den som själv är drabbad som mot dennes anhöriga”.

3.      TV-programmet Djävulsdansen med programledare Ann Söderlund och Sanna Lundell i programmet skildras människor vars närstående lider av psykisk ohälsa. Vi möter starka livsöden där de medverkande berättar om djupa kriser men också hopp, glädje och kärlek. Programmet sändes i tre delar och nådde en mycket stor publik. Många medverkande bidrog med sin olika livsberättelser på ett sätt som skapade en ökad förståelse för psykisk ohälsa”.

4.      Anna Malmqvist och Jill Taube, initiativtagare till Mental Health Run och DansSteget, ”två personer som med stor kunskap i deras professioner som läkare/psykiatriker och blivande psykiatriker skapar en plattform för motion för de människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och för de som lever med psykisk ohälsa. Deras engagemang och insats förbättrar inte bara för varje individ med psykisk ohälsa att delta i viktiga arrangemang, utan de bidrar till ett friskare Sverige där stigman bryts och de sprider glädje i att röra på sig”.

5.      Therése Lindgren, författare och youtuber ”Att må dåligt psykiskt är inget att skämmas över, säger Sveriges största kvinnliga youtuber. Hon blev Årets Youtuber både 2016 och 2015 och hennes hyllade videor består av allt från glada skönhetstips till tårfylld ensamhet. I sin bok fördjupar hon sig mer i sin bakgrund och varför hon ibland inte mår så bra. Hur känns panikångest? Vad kan man göra för att peppa sig själv? När ska man söka hjälp och vad finns det för hjälp att få? Hur kan någon som är så framgångsrik också må så dåligt?

Beslut om vem som får året Fördomspris fattas av Psykiatrifondens styrelse mot slutet av mars månad. Vinnaren kommer att publiceras på vår hemsida och uppmärksammas vid Mental Health Mingel i september 2017.

- Stöd Psykiatrifonden och du stödjer arbete för ökad öppenhet och minskade fördomar!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Utifrån stödet vi fått 2016 har Psykiatrifonden återigen kunnat besluta om rekordmånga stipendier till unga lovande forskare inom psykiatri och klinisk psykologi. Forskning ökar kunskap och minskar fördomar om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag och ändå är forskningsområdet kraftigt underfinansierat. Under året 2017 kommer vi att fortsätta vårt arbete för att ändra på det! Läs gärna om de tidigare stipendiaterna här.

Det finns fortfarande fördomar och stigmatisering om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Stigmatisering hindrar många från att söka hjälp;  man skäms för sitt tillstånd. Bland unga är självmord en av de vanligaste dödsorsakerena. Stigmatisering är livsfarligt och massor av arbete kvarstår för att minska fördomarna. Det arbetet fortsätter vi med år 2017! 

För att öka öppenhet kring psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, delar vi årligen ut Psykiatrifondens stora fördomspris. År 2016 gick priset till Pebbles Karlsson Ambrose som också är en av fondens ambassadörer. Pebbles är författare och krönikor som med stort mod berättat om sina personliga erfarenheter och på det sättet ökar kunskap psykossjukdomar. På vår hemsida kan du nu nominera till stora fördomspriset 2017.

Under året som gått har Psykiatrifonden medverkat till artiklar, böcker, kampanjer, poddar, tidningsbilagor och debatter. Vi har deltagit vid Almedalsveckan och Psykisk hälsa cafét. Under hösten anordnade vi ett frukostseminarium om motionens betydelse för hjärnhälsan.  Psykiatrifonden var också en stolt medarrangör till Mental Health Run, ett välgörenhetslopp på olika orter i Sverige: i Stockholm sprang, joggade eller gick 1300 personer för att uppmärksamma frågor kring psykisk hälsa och minska stigmatisering i samhället. Läs gärna om Psykiatrifondens arbete här på Psykbloggen och i vår andra blogg Psykiatrifonden i media.

På Psykbloggen kan du se att många har engagerat sig tillsammans med oss under året. Vi har fått stöd från cykellopp, från konstauktioner och från författare. Våra ambassadörer har engagerat sig för fonden, och vi har fått gåvor från organisationer, företag och privatpersoner. Vi vill tacka ödmjukast för stödet och hoppas på ditt fortsatta stöd under året 2017.

Forskningsstipendierna till unga lovande forskare och Psykiatrifondens stora fördomspris kommer att uppmärksammas  i samband med en gala för psykisk hälsa i Stockholm den 25 september 2017.

Psykiatrifonden har ett 90-konto. Alla i styrelsen och i det vetenskapliga rådet, samt fondens ambassadörer arbetar ideellt för Psykiatrifonden. Klicka här för att ge ditt stöd!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski