Under Mental Health Evening den 7 oktober delades Psykiatrifonden - Fonden för psykisk hälsas fördomspris ut för särskilda insatser för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. I år vann Anders Hansen priset för sitt folkbildande arbete kring psykisk hälsa.

Under galakvällen på Södra Teatern där priset delades ut delades även fondens stipendier ut under festliga former samt föreläste vidare bland annat Erik Bring Larsson och Tove Lunden från (H)järnkoll. Sonja Aldén, Mollie Minott och Lill Lindfors bidrog med sång och musik.

Allt för ökade öppenhet och mindre fördomar kring psykisk ohälsa. Arbetet går vidare… 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Psykiatrifonden - Fonden för psykisk hälsa har inlett ett samarbete med Suicide Zero för att bidra till mer forskning för suicidprevention. I år har Suicide Zero skänkt 600 000 kronor till forskning för att förebygga suicid är utlysta nu. Se mer information under forskningsmedel.  


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Anders Hansen

Nomineras för att han på ett pedagogiskt och naturligt sätt berättar om psykisk ohälsa och hur den kan förebyggas. Genom sina böcker och föreläsningar bidrar han till ett viktigt folkbildande arbete som bidrar till att fördomar runt psykisk ohälsa minskar. 

Bianca Ingrosso                                                                                                                                                                              Nomineras för att hon varit öppen med att berätta om att hon haft bulimi och sina psykiska symtom i sin ungdom och även visat att hon haft olika former av stressrelaterade symtom i vuxen ålder. Med sin mediala genomslagskraft blir hon en förebild för unga människor med ätstörningar och nedstämdhet om att man öppet kan delge sina besvär men även att man kan ha psykisk ohälsa och en stor förmåga.

Hannah Harvigsson                                                                                                                                                                Nomineras för att hon använt sig av sina egna erfarenheter av att kämpa mot och sprida kunskap kring psykisk ohälsa på olika kreativa sätt. Musikprojektet ”Hanutten” och organisationen ”Säg det - Sen gör det” och pjäsen ”Trassel” med tillhörande workshops är tre exempel. Via olika kulturella uttryckssätt bidrar hon på ett levande sätt till förståelse om våra känslor samt till att livet inte alltid är lätt.

 Johanna Halvardsson
Nomineras för att hon genom sin blogg och sina föreläsningar samt genom ett aktivt deltagande i olika medier delar med sig av sitt liv med diagnoserna Aspergers syndrom och Bipolär sjukdom typ 2. Hon ökar öppenheten kring psykisk ohälsa på ett engagerande och naturligt sätt som tar hål på myter och blir på detta sätt en stor förebild för andra med liknande svårigheter och visar på en väg framåt.

Linda Henriksson                                                                                                                                                                         Nomineras  för att hon delvis driver spridning genom sitt instagramkonto ”Stressfrid” och delvis för att hon deltagit i dokumentär kring utmattningssyndrom för att ge en realistisk och rättvis bild av sjukdomen samt deltagit i övriga medier för spridning. Med en målsättning om att ge hopp vill hon skapa medvetenhet och acceptans till andra som drabbas för att de också ska veta att de inte är ensamma.

 Linnéa Nordh Källberg och Moa Englander                                                                                                                      Nomineras för att de genom sitt filmskapande lyfter fram olika typer av psykisk ohälsa och har bland annat gjort filmer om social fobi, sexuella övergrepp, ensamhet och mobbning. Med en målsättning att bryta normer och beröra har de bland annat gjort filmen ”Don´t panic” som är inskickad till filmfestival för spridning samt har de flera övriga olika filmprojekt med plan för stor spridning för att bidra till ett fördomsfriare samhälle.

 Therese och Ulf Sterner                                                                                                                                                        Nomineras för att de har vigt sina liv åt att hjälpa personer med svår psykisk ohälsa och under decennier arbetat med behandling och utveckling av behandlingsmetoder för flickor och kvinnor med allvarlig psykisk ohälsa. De har vidare arbetat aktivt med att forska för att förstärka kunskap och bidragit till utbildning av andra för att sprida sina erfarenheter för att kunna hjälpa fler.

 Åsa Konradsson-Geuken
Nomineras för att hon har en öppenhet kring hur det är att vara närstående till en bror med schizofreni samt att hon genom dessa erfarenheter samt mångårig forskning inom området på en självklar grund kan bidra till förståelse om vikten av rätt behandling för allvarlig psykisk sjukdom och motivation för människor med schizofreni att följa den.

 

 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

För tredje året i rad anordnar Psykiatrifonden – Fonden för psykisk hälsa tillsammans med 1.6&2.6 miljonerklubben och Icakuriren Sveriges enda gala för psykisk hälsa. I år är huvudtemat ångest och kommer galan äga rum på Södra Teatern den 7 oktober. Med föreläsare som Anders Hansen och representanter från (H)järnkoll med egna erfarenheter samt underhållning av bland andra Lill Lindfors utlovar vi en upplysande, viktig och berörande afton. Allt överskott går direkt tillbaka till forskning för psykisk hälsa. För anmälan gå in på www.1.6miljonerklubben.com så ses vi där!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Årets viktigaste lopp springer vi på lördag, Mental Health Run. Loppet är viktigt både för att motverkar fördomar och stigma kring psykisk ohälsa men också för att de lyfter vikten av rörelse för psykisk hälsa. Att allt överskott går direkt till forskningsanslag för Psykisk Hälsa gör saken ännu bättre. Anmäl dig på www.mentalhealthrun.se Vi ses där!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski