För tredje året i rad anordnar Psykiatrifonden – Fonden för psykisk hälsa tillsammans med 1.6&2.6 miljonerklubben och Icakuriren Sveriges enda gala för psykisk hälsa. I år är huvudtemat ångest och kommer galan äga rum på Södra Teatern den 7 oktober. Med föreläsare som Anders Hansen och representanter från (H)järnkoll med egna erfarenheter samt underhållning av bland andra Lill Lindfors utlovar vi en upplysande, viktig och berörande afton. Allt överskott går direkt tillbaka till forskning för psykisk hälsa. För anmälan gå in på www.1.6miljonerklubben.com så ses vi där!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Årets viktigaste lopp springer vi på lördag, Mental Health Run. Loppet är viktigt både för att motverkar fördomar och stigma kring psykisk ohälsa men också för att de lyfter vikten av rörelse för psykisk hälsa. Att allt överskott går direkt till forskningsanslag för Psykisk Hälsa gör saken ännu bättre. Anmäl dig på www.mentalhealthrun.se Vi ses där!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Med anledning av en donation till Psykiatrifonden riktad enbart mot forskning rörande bipolär sjukdom utlyser fonden anslag till seniora forskare inom detta område. För att komma ifråga krävs omfattande vetenskaplig produktion på internationell nivå rörande bipolär sjukdom. Anslaget ska användas till forskning i Sverige under perioden 2020-2021 och därefter ska vetenskaplig rapport lämnas till fonden. Behöriga att söka är disputerade svenska forskare anknutna till svenskt universitet med flera års postdoktoral forskning. Kliniknära forskning premieras i bedömningen. 700 000 kr är tillgängligt i denna speciella utlysning. Använd vanligt ansökningsformulär och märk ansökan ”Bipoläransökan”. Deadline 15 oktober 2019.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Nu är det åter dags för Psykiatrifonden att tillsammans med 1.6&2.6 miljonerklubben och Icakuriren anordna ett Mental Health Seminarium. Temat denna gång “Den ökande psykiska ohälsan bland unga -vår tids epidemi. Vad kan göras?” Deltar gör denna gång bland andra vår nya socialminister Lena Hallengren, Johan Carlsson generaldirektör för Folkhälsomyndigheten samt Göra Rydén verksamhetschef Barn och Ungdomspsykiatrin Stockholm.

Missa inte att delta och bidra till diskussion för förbättrad psykisk hälsa hos unga. Anmälan via 1.6&2.6 miljonerklubbens hemsida www.1.6miljonerklubben.com

När: 10 april kl. 17:30  20:00 Plats: ABF-Huset  Sandlersalen, Sveavägen 41 Stockholm Kostnad: 200 kr inkluderat smörgås och kaffe/te - Eventuellt överskott går direkt tillbaka till vidare arbete för ökad öppenhet och större forskningsanslag kring psykisk ohälsa och funktionsnedsättning


Posted
AuthorTatja Hirvikoski