Psykiatrifondens årsmöte äger rum i Stockholm. Se kallelse och årsmöteshandlingar nedan.

Datum och tid: Den 30 mars, kl. 16.30 - 17.30.

Lokal: MINDs lokaler, Wollmar Yxkullsgatan 14, 1 tr, Stockholm

Röstberättigade är ständiga medlemmar och medlemmar som har betalat avgiften för 2017.

 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Psykiatrifondens stora Fördomspris går till en person eller verksamhet som på ett betydande eller nyskapande sätt motverkat eller motverkar fördomar kring psykisk sjukdom, psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa i bredare bemärkelse. 

Man kan nominera personer eller verksamheter till Fördomspriset på Psykiatrifondens hemsida. För 2017 har nomineringen nu stängts och de nominerade till Fördomspris 2017 är:

1.      Christian Dahlström, frilansjournalist, författare och föreläsare, driver podden Sinnesjukt ”en person med egen erfarenhet som vänt situationen till något positivt och med forskning i fokus driver tesen att fördomar försvinner när vi får kunskap och när vi vågar träda fram och tala om psykisk ohälsa. Han gör detta oförtröttligt på sociala medier, i debatt, på föreläsningar och med sin bok på ett alltigenom seriöst sätt”.

2.      Mats Konradsson, medverkat i i bl.a. DN Insidan, Aftonbladet, Hemmets Veckotidning, och i TV-programmet Djävulsdansen ”har genom sitt mod och sin generositet givit den som drabbas av schizofreni en röst och ett ansikte. Fortfarande finns det så mycket fördomar och stigmatisering kring just denna sjukdom. När Mats så här går ut och möter människor bidrar just han med all sin egen erfarenhet av sjukdomen att motverka all den rädsla och alla de fördomar, som slår så hårt såväl mot den som själv är drabbad som mot dennes anhöriga”.

3.      TV-programmet Djävulsdansen med programledare Ann Söderlund och Sanna Lundell i programmet skildras människor vars närstående lider av psykisk ohälsa. Vi möter starka livsöden där de medverkande berättar om djupa kriser men också hopp, glädje och kärlek. Programmet sändes i tre delar och nådde en mycket stor publik. Många medverkande bidrog med sin olika livsberättelser på ett sätt som skapade en ökad förståelse för psykisk ohälsa”.

4.      Anna Malmqvist och Jill Taube, initiativtagare till Mental Health Run och DansSteget, ”två personer som med stor kunskap i deras professioner som läkare/psykiatriker och blivande psykiatriker skapar en plattform för motion för de människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och för de som lever med psykisk ohälsa. Deras engagemang och insats förbättrar inte bara för varje individ med psykisk ohälsa att delta i viktiga arrangemang, utan de bidrar till ett friskare Sverige där stigman bryts och de sprider glädje i att röra på sig”.

5.      Therése Lindgren, författare och youtuber ”Att må dåligt psykiskt är inget att skämmas över, säger Sveriges största kvinnliga youtuber. Hon blev Årets Youtuber både 2016 och 2015 och hennes hyllade videor består av allt från glada skönhetstips till tårfylld ensamhet. I sin bok fördjupar hon sig mer i sin bakgrund och varför hon ibland inte mår så bra. Hur känns panikångest? Vad kan man göra för att peppa sig själv? När ska man söka hjälp och vad finns det för hjälp att få? Hur kan någon som är så framgångsrik också må så dåligt?

Beslut om vem som får året Fördomspris fattas av Psykiatrifondens styrelse mot slutet av mars månad. Vinnaren kommer att publiceras på vår hemsida och uppmärksammas vid Mental Health Mingel i september 2017.

- Stöd Psykiatrifonden och du stödjer arbete för ökad öppenhet och minskade fördomar!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Utifrån stödet vi fått 2016 har Psykiatrifonden återigen kunnat besluta om rekordmånga stipendier till unga lovande forskare inom psykiatri och klinisk psykologi. Forskning ökar kunskap och minskar fördomar om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag och ändå är forskningsområdet kraftigt underfinansierat. Under året 2017 kommer vi att fortsätta vårt arbete för att ändra på det! Läs gärna om de tidigare stipendiaterna här.

Det finns fortfarande fördomar och stigmatisering om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Stigmatisering hindrar många från att söka hjälp;  man skäms för sitt tillstånd. Bland unga är självmord en av de vanligaste dödsorsakerena. Stigmatisering är livsfarligt och massor av arbete kvarstår för att minska fördomarna. Det arbetet fortsätter vi med år 2017! 

För att öka öppenhet kring psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, delar vi årligen ut Psykiatrifondens stora fördomspris. År 2016 gick priset till Pebbles Karlsson Ambrose som också är en av fondens ambassadörer. Pebbles är författare och krönikor som med stort mod berättat om sina personliga erfarenheter och på det sättet ökar kunskap psykossjukdomar. På vår hemsida kan du nu nominera till stora fördomspriset 2017.

Under året som gått har Psykiatrifonden medverkat till artiklar, böcker, kampanjer, poddar, tidningsbilagor och debatter. Vi har deltagit vid Almedalsveckan och Psykisk hälsa cafét. Under hösten anordnade vi ett frukostseminarium om motionens betydelse för hjärnhälsan.  Psykiatrifonden var också en stolt medarrangör till Mental Health Run, ett välgörenhetslopp på olika orter i Sverige: i Stockholm sprang, joggade eller gick 1300 personer för att uppmärksamma frågor kring psykisk hälsa och minska stigmatisering i samhället. Läs gärna om Psykiatrifondens arbete här på Psykbloggen och i vår andra blogg Psykiatrifonden i media.

På Psykbloggen kan du se att många har engagerat sig tillsammans med oss under året. Vi har fått stöd från cykellopp, från konstauktioner och från författare. Våra ambassadörer har engagerat sig för fonden, och vi har fått gåvor från organisationer, företag och privatpersoner. Vi vill tacka ödmjukast för stödet och hoppas på ditt fortsatta stöd under året 2017.

Forskningsstipendierna till unga lovande forskare och Psykiatrifondens stora fördomspris kommer att uppmärksammas  i samband med en gala för psykisk hälsa i Stockholm den 25 september 2017.

Psykiatrifonden har ett 90-konto. Alla i styrelsen och i det vetenskapliga rådet, samt fondens ambassadörer arbetar ideellt för Psykiatrifonden. Klicka här för att ge ditt stöd!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Att vi närmar oss jul spelar ingen roll för den som har svårt att gå upp på dagarna. Om orken att göra frukost inte finns. För den som sover dåligt och vaknar tidigt på morgonen med en gastkramande känsla i bröstet finns ingen julfrid i annalkande bara för att vi närmar oss slutet av december. Depressioner firar aldrig jul, det gör inte psykossjukdomarna, ångestsyndromen eller någon annan form av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning heller. Människor som har sjukdomen skadligt bruk av alkohol och deras anhöriga blir till och med mer drabbade under helgerna så för många av dem, inte minst barnen, blir därför jultiden en extra mörk period långt ifrån en ”vit” jul.

Alla av oss känner någon eller är någon som lider av dessa vanliga folksjukdomar eller funktionsnedsättningar. Psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar kostar samhället 70 miljarder och ett obeskrivligt mänskligt lidande. Många människor söker inte vård trots att behandlingsresultaten är bättre för psykiska sjukdomar än för många övriga sjukdomar. Forskningsanslagen är betydligt lägre än för andra stora folksjukdomar. Troligen för att fördomar kring tillstånden som påverkar vårt mest avancerade organ med sina 130 miljarder nervceller och den psykologi som gör oss till människor fortfarande finns.  

Trots detta julemörker finns det hopp.  Vi arbetar för utvecklandet av ett naturligt språk kring psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar så att människor som är drabbade och deras anhöriga kan prata om symtom både med varandra och med omgivning och söka hjälp i tid. Vi arbetar för att öka forskningsanslagen för att forskning ska kunna leda till bättre förebyggande metoder för psykisk ohälsa, bättre behandlingar av psykisk sjukdom och bättre stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi vill också bidra till att öka öppenhet och kunskap i samhället så att inga fördomar ytterligare försvårar livet för människor med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Det stigma som försenar hjälpsökande och begränsar oss håller på att brytas. Många ledande personer vågar berätta om psykisk ohälsa och funktionsvariationer. Insatser för att förändra pressetiska regler och patientsäkerhetslagen är på gång så att psykisk ohälsa och funktionsnedsättning inte längre är ett diskriminerat område.

Vi är säkra på att utvecklingen går åt rätt håll och vi jobbar hårt för att verkligen kunna önska dig och alla i Sverige ett riktigt Gott Nytt År!

Med din hjälp blir vi starkare. Skicka gärna en julgåva eller ge dig själv eller någon du tycker om ett medlemskap i Psykiatrifonden, i julklapp så att fler nästa år verkligen får fira en strålande jul med glans över vita skogar. Klicka här för att stödja Psykiatrifonden


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Det är redan tredje året i rad som konstnären Johan Nyström bidrar till Psykiatrifondens arbete genom att auktionera ut en tavla till förmån för Psykiatrifonden.

-        Denna auktion är mitt sätt att hedra minnet av Björn Petterson, en fin vän och kamrat som tragiskt lämnat oss, berättar Johan.

Martin Nord vann auktionen om årets tavla som har en vacker fågelmotiv (se bild nedan):

-        I mitt arbete inom akutpsykiatrin möter jag varje dag människor med psykisk ohälsa men jag möter också fördomar och rädslor. Detta kan uttryckas av anhöriga, arbetskamrater, chefer, klasskamrater och grannar; det är tyvärr vanligt med fördomar om psykisk ohälsa.

Genom sitt arbete har Martin Nord också fått se de negativa konsekvenserna av stigmatisering, varför han vill betona vikten av arbete mot fördomar:

-        Att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa är otroligt viktigt i vårt samhälle och kan vara helt avgörande för en person som drabbas av psykisk ohälsa. Stigmatiseringen kan leda till att patienter avstår från att ta kontakt med vården, motsätta sig adekvat behandling eller får undvika sociala sammanhang på grund av rädsla för diskriminering och fördomar. Tröskeln till att ta kontakt med vården gällande psykisk ohälsa behöver bli lägre, inte höjas upp av rädslor.

Auktionen slutade med ett slutpris på 5.500 kronor; pengar som går oavkortat till Psykiatrifondens arbete för att minska fördomar och öka kunskap om psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer.

-        Att pengarna från auktionen skulle gå till Psykiatrifonden påverkade givetvis mitt engagemang i akutionen. Inte nog med att man kan buda hem en vacker tavla så kan man bidra till Psykiatrifonden arbete, berättar Martin Nord, som uppskattar fondens arbete:

-        Psykiatrifondens arbete med forskning och närvaro i kampanjer är otroligt viktigt för att minska tröskeln och motarbeta fördomar och jag är glad att konstnären Johan Nyström valde att bidra till detta genom sin konstauktion.

Som en ideel organisation är Psykiatrifonden helt beroende av gåvor och stöd från allmänheten, företag och organisationer. Psykiatrifonden vill uttrycka ett varmt tack för det viktiga stödet! 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski