Varmt välkommen till Psykiatrifonden!

Det finns ett stort behov av både mer kunskap om psykiatriska sjukdomar och utveckling av psykiatrisk vård. I det syftet startades Psykiatrifonden den 27 januari 1993 och sedan dess har fonden årligen delat ut medel för forskning och verksamhetsutveckling. Utvecklingen inom forskning och behandling inom området går nu snabbt framåt och flera stora genombrott har gjorts de senaste åren. 

Samtidigt ökar den psykiska ohälsan i Sverige och unga människor är särskilt utsatta. Nästan en av fyra mellan 16 och 18 år drabbas och varje svensk känner någon som lider av psykiska besvär. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden och under ett år drabbas en miljon svenskar. Samhället har mycket att vinna på att uppmärksamma, aktivt förebygga och behandla den psykiska ohälsan, sett ur både individens och samhällets perspektiv. För att kunna vända utvecklingen behövs ytterligare forskning. Hur kan hälso- och sjukvården bättre behandla personer med psykisk ohälsa?

Sedan 2009 har Psykiatrifonden också delat ut ett särskilt pris för arbete mot fördomar. Vi har under senaste året ökat fokus på att motverka stigmatisering och det finns mycket vi kan göra tillsammans med ditt stöd. Vi jobbar med till exempel för att förbättra våra press-etiska regler, för att minska snedfördelningen vad gäller samhällets satsningar på olika sjukdomar och inte minst med att lyfta fram att det finns kopplingar till kreativitet, konstnärlighet och ledarskap vad gäller flera psykiska sjukdomar. Psykiatrifonden deltar som en aktiv positiv kraft i debatt-artiklar, i sociala media och genom att påverka andra organisationer och beslutsfattare.

Som ideell förening är Psykiatrifonden helt beroende av donationer och medlemsavgifter.

För bättre psykisk hälsa!

Martin Schalling

 

"Vill du veta mer om den forskning som jag håller på med kan du titta på föreläsningen nedan från 2013 som är inspelad för studenter på Karolinska Institutet där jag arbetar"

/Martin