rubrik_omoss.png
 

Psykiatrifonden är en nationell, ideell skattebefriad fond. Fonden grundades 1993 för att öka kunskap inom hela det psykiatriska och psykologiska fältet och för att minska fördomar om psykisk ohälsa.

Psykiatrifonden samlar in medel och delar årligen ut anslag till forskning inom det psykiatriska och psykologiska området i Sverige. På det sättet kan Psykiatrifonden stödja, organisera och samordna forskning inom sitt område samt främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder.

Psykiatrifonden delar årligen ut Fördomspriset för en verksamhet, organisation eller person som arbetar för ökad öppenhet och minskat stigma genom att informera om psykisk ohälsa. Att minska stigma rörande psykiska sjukdomar är ett mycket viktigt mål: vi vet att fördomar och stigma leder till försenad vård och ökat psykisk lidande. Stigma kan också vara kopplat till begränsningar i samhällets satsningar på vård och forskning.

Psykiatrifonden har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Psykiatrifondens styrelse och Vetenskapliga råd arbetar ideelt för fonden.

Psykiatrifondens organisationsnummer: 802017-5504.

Läs gärna mer om vårt arbete i våra styrdokument här