Ljus och dygnsrytm, den biologiska klockan

Jag har ADHD 

 

 

 

 

Light, Rhythms and Blues – en film från 1992 som fortfarande är högaktuell
Light, Rhythms and Blues/Ljus, Rytmer och Blues -filmen producerades 1992 av Gunnar Wetterberg i samband med ett Wenner-Grensymposium i Stockholm om ”Light and Biological Rhythms in Man”. Bengt Feldreich var moderator på symposiet och Russel Reiter USA, Arthur Yuwiler USA, George Brainard USA, Josephine Arendt UK, and Lennart Wetterberg från Sverige deltog i panelen.

Filmen ger en historisk bakgrund till forskningsfrågorna om dygnsrytmens styrning av den biologiska klockan i SCN som belönats med 2017 årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
 


I filmen möter du människor som lever med ADHD och får lyssna på individuella berättelser om det som kan vara svårt, lätt och roligt med ADHD. Mer information om olika typer av neuropsykiatriska tillstånd hittar du här

source: http://attention-riks.se


Asperger påverkar samspelet med andra

 

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som bl.a. påverkar hur man samspelar med andra människor. Andreas vet själv vad det innebär och tycker att det borde pratas mer om detta dolda handikapp. Mer information om olika typer av neuropsykiatriska tillstånd hittar du här.

source: Fråga doktorn om Asperger


Film om depression

 

World Health Organization, WHO, har gjort en film om depression i samarbete med författaren och illustratören Matthew Johnstone. Mer information om depression hittar du här.

source: http://www.who.int/mental_health/en/


Depression - två personliga berättelser 

 

Sherwin Nuland var en framgångsrik kirurg när han drabbades av en svår depression. Han berättar i TED talk hur ECT-behandling räddade hans liv. ECT-eletrokonkulsiv behandling sk. elbehandling används vid flera psykiska sjukdomar.

source: www.ted.com

 

Kevin Breel var en omtyckt och aktiv student då han drabbades av depression. Kevin berättar i TED talk hur han inte vågade prata öppet pga. rädsla hur andra skulle reagera. Han beskriver hur vi tillsammans måste bryta stigma och prata öppet om depression för att rädda liv. 

source: www.ted.com


Social fobi - vår okända folksjukdom

 

Omkring en miljon svenskar, uppemot 15 procent, lider av social fobi men vad är det egentligen och hur får man bukt med det? Lyssna på Mikaels och Björns egna historier samt psykologen Egil Linge berätta vad det innebär att leva med social fobi. Mer information hittar du här.

source: www.tv4play.se


Att drabbas av psykos

 

När Annika vid 26 års ålder insjuknade i sin första psykos var det en mycket skräckfylld upplevelse. Hon drabbades av hörsel- hallucinationer och upplevde att hon kämpade mot mörka krafter. Idag har Annika lättare att hantera sin sjukdom med stöd av ett psykiatriskt team där hon själv har en aktiv roll i behandlingsplaneringen.

 

source: www.forskasverige.se

 

Eleanor Longden insjuknade i Schizofreni under första året som student på universitetet. Lyssna på hur Eleanor lärde sig att leva med hallucinatoriska röster och kunde fortsätta vidare med psykologistudier med stöd av medicinering. 

source: www.ted.com


Självskadebeteende

Självskadebeteende blir allt vanligare bland unga vuxna. 29-åriga Jennie berättar om ett liv med ångest och skärsår. Psykoterapeut Egil Linge förklarar svårigheterna att hantera känslor, och hur viljan att skära, bränna och slå sig själv kan hanteras och behandlas. Läs mer om emotionellt instabil personlighetsstörning här.

source: www.tv4play.se


Dysmorfofobi

 

Nästan 200 000 svenskar lider av psykiska sjukdomen upplevd fulhet, dysmorfofobi. Att hela tiden behöva kolla hur man ser ut och jämföra sig med andra förstärks i dagens selfie-kultur med ständig publicering av bilder på sig själv.

source: www.tv4play.se