Psykiatrifonden stödjer psykiatrisk och psykologisk akademisk forskning och inte privatpersoner eller föreningar. Medel ges företrädesvis till yngre odisputerade forskare under handledning. Summan varierar beroende på hur mycket vi får in i medlemsavgifter och gåvor. Vi delar ut medel en gång per år. 


Psykiatrifondens vetenskapliga råd

Psykiatrifondens vetenskapliga råd för bedömning av forskningsanslag presenteras här.


Senaste datum för att söka forskningsanslag är 1 september 2017

Hela ansökan inklusive alla bilagor ska lämnas in som en sammanlagd PDF. Ansökningar som inte följer anvisningarna behandlas inte. Skicka din ansökan till:

ansokan@psykiatrifonden.se