Psykiatrifonden stödjer psykiatrisk och psykologisk akademisk forskning och inte privatpersoner eller föreningar. Medel ges företrädesvis till yngre odisputerade forskare under handledning. Summan varierar beroende på hur mycket vi får in i medlemsavgifter och gåvor. Vi delar ut medel en gång per år. 


Psykiatrifondens vetenskapliga råd

Psykiatrifondens vetenskapliga råd för bedömning av forskningsanslag presenteras här.


Senaste datum för att söka forskningsanslag är 15 oktober 2019

Hela ansökan inklusive alla bilagor ska lämnas in som en sammanlagd PDF. Ansökningar som inte följer anvisningarna behandlas inte. Skicka din ansökan till:

ansokan@psykiatrifonden.se