BLI SPONSOR

För att bli sponsor fyll i nedanstående uppgifter samt sätt in sponsorbeloppet på Plusgiro 90 07 50-1 eller Bankgiro 900-7501. Vänligen betala in sponsorbeloppet själv på ett av de angivna konton. För att minska administrativ tid skickar Psykiatrifonden inte inbetalningskort.  


Företagssponsor *