BLI MEDLEM

För att bli medlem fyll i nedanstående uppgifter samt betala in medlemsavgiften på Plusgiro 90 07 50-1 eller Bankgiro 900-7501. Vänligen betala in avgiften själv på ett av de angivna konton. För att minska administrativ tid skickar Psykiatrifonden inte inbetalningskort.  


Medlemskap *
 
 

 Som medlem (person eller filantropisk/ideel organisation) betalar du en årsavgift vilket är ett viktigt bidrag till forskningen