Vi behöver Dig!

  • Varje svensk känner någon som lider av psykiska besvär.

  • Varannan svensk har en familjemedlem med psykiska svårigheter.

  • Var fjärde svensk har av och till egna psykiska problem.

  • Var femte svensk plågas av ångest och nedstämdhet.

  • Var femtonde svensk drabbas själv av någon allvarlig psykisk sjukdom.

Som ideell förening är Psykiatrifonden helt beroende av donationer. Din insats gör skillnad!

Nedan ser du olika sätt att ge din gåva.


Sätt in valfritt belopp på Psykiatrifondens Plusgiro eller Bankgiro:

Plusgiro 90 07 50 – 1        
Bankgiro 900-7501Skicka valfritt belopp till nummer:
1239007501


Aktiegåva

 Visste du att du kan skänka din aktieutdelning direkt till Psykiatrifonden? Eftersom du inte betalar vinstskatt när du skänker pengar till Psykiatrifonden så ökar därför värdet med 43 procent för oss som ideell organisation.

Det enda man behöver göra är att fylla i blanketten Anmälan om rättighetshavare och kontakta sin bank. Blanketten ska vara banken tillhanda senast en vecka innan bolagsstämman.

Gör så här:

·       Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du vill donera och om du vill skänka hela aktieutdelningen.

·       Du måste avsäga dig rätten innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek.

·       Hur du sedan ska agera beror på om du har värdepapperskonto (vp-konto) eller depå, vilket framgår i bankens kontrolluppgift eller årsbesked. Har du ett vp-konto ändrar du mottagare av utdelningen i blanketten Anmälan om Rättighetshavare. Kontakta sedan din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Har du en depå i en bank (eller fondkommissionär) ska du fråga banken hur du ska göra. Är du kund hos Avanza eller Nordnet har du möjlighet att skänka utdelningen direkt via ”din sida” på nätmäklarens webbplats.

Spara bekräftelse på gåvan till deklarationen. Du bör förklara gåvan i deklarationen under ”särskilda upplysningar”.

Mer information hittar du på aktiegavan.se.

För att gåvan ska bli skattefri, måste du föra över rätten till utdelning från dig till Psykiatrifonden minst en vecka innan bolagsstämman. 

Om du har aktierna registrerade på ett VP konto, fyller du i blanketten ” Anmälan om rättigetshavare” och lämnar till din bank/ kapitalförvaltare .