Vi behöver Dig!

  • Varje svensk känner någon som lider av psykiska besvär.
  • Varannan svensk har en familjemedlem med psykiska svårigheter.
  • Var fjärde svensk har av och till egna psykiska problem.
  • Var femte svensk plågas av ångest och nedstämdhet.
  • Var femtonde svensk drabbas själv av någon allvarlig psykisk sjukdom.

Som ideell förening är Psykiatrifonden helt beroende av donationer. Din insats gör skillnad!

Nedan ser du olika sätt att ge din gåva.


Sätt in valfritt belopp på Psykiatrifondens Plusgiro eller Bankgiro:

Plusgiro 90 07 50 – 1        
Bankgiro 900-7501


Ge en gåva via kontokort
(via Charity Storm) 


Skicka valfritt belopp till nummer:
1239007501