Simon Kyaga, sekreterare i Psykiatrifonden, har blivit doktor på en avhandling Fredag den 21 mars: Creativity and Psychopathology.
Opponent var Professor Nassir Ghaemi från Tufts University i Boston
2014-03-30
SK

Svensk psykiatrisk forskning kraftigt underfinansierad
Läkartidningen. 2014;111:CSTL

Professor Martin Schalling ny ordförande i Psykiatrifonden
2014-03-16

Psykiatrifondens stora pris för arbete mot fördomar 2014 har tilldelats:
Aida Dervisic, Christina Kobayashi och Andreas Leschinger på Skaraborgs sjukhus i Falköping

2014
På bild: Marcus Sandberg, Aida Dervisic, Christina Kobayashi,
Lise-Lotte Risö Bergerlind Foto: Ingvar Karlsson

”För att ha bidragit till att minska de fördomar patienter med psykisk sjukdom möter belönas Aida Dervisic, Christina Kobayashi och Andreas Leschinger på Skaraborgs sjukhus i Falköping med Psykiatrifondens stora pris för arbete mot fördomar 2014. Genom att anställa en f.d. patient för att öka kvalitén på den nära patientvården har pristagarna öppnat upp för bättre rutiner, nära dialog med patientgrupper, ökad kunskap och förståelse om hur man som patient upplever vården.”

2014-03-16


Professor Åsa Nilsonnes avskedsföreläsning:
Varifrån kommer våra emotionellt instabila unga kvinnliga patienter?
En St Görans föreläsning från december 2013. Tänk på att stödja Psykiatrifonden, bidrag tas tacksamt emot för psykiatrisk forskning till Plusgirokonto 90 07 50 - 1 eller Bankgirokonto 900-7501.
Läs mer på www.psykiatrifonden.se

Bli medlem i Psykiatrifonden – Du också!

Psykiatrifonden är en svensk, ideell insamlingsstiftelse som har som målsättning att minska lidandet som psykiatriska sjukdomar medför för drabbade och anhöriga.
Vi arbetar för att motverka fördomar och stigmatisering genom att stödja och informera om forskning inom hela det psykiatriska fältet. Årligen delar vi ut medel till spännande och nödvändig forskning. För att fortsätta att aktivt kunna stödja svensk forskning inom området, behöver vid Dig som medlem.

Jag stödjer Psykiatrifonden

Sofia Åkerman

Maud

 

Foto: Carol Schultheis

m
BLI MEDLEM

 

g
GÅVA


SÖK FORSKNINGSMEDEL

k
KONTAKT

 

 

Facebook